Probleem (ZKV-1)

Blije gezichten wanneer ik binnen ben. Ik krijg de mooiste plek, planten verhuizen een paar weken naar zolder. Geen probleem, want ik straal gezelligheid uit. Een andere functie heb ik niet. Zelfs niet elders.
Na mijn vertrek ga ik als brandstof voor de openhaard verder of, -indien versnipperd-, als strooisel voor paadjes in bos en park.

Mijn zorg is van een andere orde. Ik was een geziene gast, maar voor mijn afscheid heeft de gemeentelijke ophaaldienst iets onmogelijks bedacht.
In de wijk, waar ik was opgetuigd, mag ik pas de 21ste naar buiten. Waar blijf ik die tijd?
Naalden verliezend in de hal? Met mijn collega’s naast de groencontainer, op straathoeken of onder brievenbussen?
Beste Cyclus, waarom mij niet opgehaald door jeugdige jeugd? Geef de brengers 50 cent voor mij én elke andere boom. Of geef een lootje voor een niet te versmaden geldprijs.
Iedereen gelukkig. Ook de openbare ruimte.

Willie
14 januari 2022

This entry was posted in In en om de Keizerstraat. Bookmark the permalink.

Comments are closed.