Toch?

Op deze druilerige zondag in januari maak ik schoonschip met alle papiertjes die rondslingeren in, op en onder mijn bureau. Er staan talige teksten, puntige bedenksels, intelligente bespiegelingen of bijzondere invallen op, die ik ‘onderweg’ in 2018 tegenkwam. In boeken, in kranten of met een luisterend oor.
Opschrijven!

Gister kocht ik een nieuw schrift én een nieuwe pen, ik ordende vandaag de kattebelletjes.
De koning kwam langs, zijn moeder, Erasmus, Grunberg, Marlies Dekker, Cruyff, Tolstoj, Palmen, Bril, Tagore, Dalai Lama, Rodin, Haasse, Obama, Coelho, Ali B., Enquist, Aristoteles, Shakespeare, Churchill, Picasso, Vasalis en zelfs Bolkenstein.
Dit is nog maar een fletse opsomming van vrouwen en mannen die voor mij, bij tijd en wijle, de klok even lieten stilstaan.

De klus is geklaard, het schrift is bijna vol.
Als laatste fladderde Roald Dahl rond: “Als ik de kans had, schrapte ik januari van de kalender en zette ik er juli voor in de plaats”. Díe uitspraak ligt verscheurd in de papierbak.
Toch?

Willie, 13 januari 2019

This entry was posted in Perspectief. Bookmark the permalink.

Comments are closed.